В днешния взаимосвързан свят комуникацията е ключова. Независимо дали става въпрос за бизнес, образование или лични взаимоотношения, способността да разбираме и говорим различни езици е безценна. Компаниите за превод играят решаваща роля в улесняването на тази комуникация, като предоставят услуги за превод на широк спектър от материали, включително документи, уебсайтове и мултимедия. В тази статия ще разгледаме 10 любопитни факта за индустрията на преводаческите фирми, които може да ви изненадат.

Факт 1: Най-разпространените езици за превод

Най-търсените езици за превод са английски, китайски, испански, немски, френски, японски, арабски, португалски, руски и италиански. Тези езици представляват около 75% от всички поръчки за превод.

Факт 2: Пазарът на преводачески услуги

Глобалният пазар на преводачески услуги се оценява на над 43 милиарда долара през 2020 г. и се очаква да нарасне с годишен темп на растеж от 5,5% до 2028 г. Това показва нарастващото търсене на езикови услуги в различни индустрии.

Факт 3: Най-скъпите грешки при превод

Преводът на грешни думи или фрази може да има сериозни последици. Една от най-скъпоструващите грешки в историята е преводът на фразата „In case of war, Rocket to the Moon“ като „В случай на война, изстреляйте ракета до Луната“, вместо „В случай на война, се изстреляйте напред“, във военновъздушната база на САЩ в Гуам. Тази грешка струва милиони долари и отнема няколко месеца, за да бъде коригирана.

Факт 4: Езиците, използвани от преводачите

Професионалните преводачи обикновено владеят поне два езика на високо ниво – изходния език (известен също като целеви език) и целевия език (известен също като изходен език). Те често учат допълнителни езици, което ги прави универсални комуникатори.

Факт 5: Преводаческата индустрия и технологиите

Технологията революционизира индустрията на преводаческите услуги. С напредването на машинния превод, софтуерът за управление на преводи и онлайн сътрудничеството, процесите на превод стават по-ефективни и достъпни от всякога.

Факт 6: Конферентен превод

Конферентният превод е една от най-предизвикателните форми на устен превод. Симултанният превод, например, изисква преводачите да предават информация в реално време, докато ораторът говори, което изисква изключителни умения и практика.

Факт 7: Етичните съображения в превода

Етичните съображения играят важна роля в индустрията на преводаческите услуги. Преводачите трябва да бъдат чувствителни към културните нюанси и потенциалните двусмислици, когато превеждат текстове, за да гарантират, че оригиналното значение е запазено и уважавано.

Факт 8: Правните изисквания за преводачите

В много страни преводачите трябва да получат официално сертифициране или лицензиране, за да практикуват. Например, в Съединените щати няма централизиран процес на сертифициране за писмен превод. Въпреки това, ATA (Асоциацията на преводачите) предлага сертификационна програма, която демонстрира професионализъм и опит.

Факт 9: Ролята на преводачите по време на криза

По време на кризи, като природни бедствия или политически вълнения, преводачите играят жизненоважна роля в осигуряването на ясна и точна комуникация между засегнатите лица, правителствата и международната общност. Тяхната работа помага за координирането на усилията за помощ и спасяване и насърчава глобалното сътрудничество.

Факт 10: Бъдещето на преводаческите услуги

Бъдещето на преводаческите услуги вероятно ще включва по-голяма интеграция на технологии и изкуствен интелект, заедно с човешката експертиза. Докато машинният превод продължава да се подобрява, човешкият превод ще остане незаменим за сложни, чувствителни и високоспециализирани материали. Тъй като светът става все по-взаимосвързан, нуждата от ефективна комуникация чрез точни преводи само ще расте.

Източник: фирма за преводи – Интерланг